Efektywne wspomaganie przedsiębiorstwa

Usługi IT

Administracja infrastrukturą sieciową

 • Administraca systemami Linux
 • Administracja systemami Windows
 • Administracja bazami danych Oracle i MSSQL
 • Systemy wirtualizacji
 • Zarządzanie urządzeniami sieciowymi oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej

Prowadzenie wdrożeń systemów IT

 • Określanie potrzeb biznesowych
 • Analiza procesów biznesówych i sporządzanie map BPMN
 • Przygotowanie zapytania ofertowego
 • Pomoc przy wyborze najlepszej oferty
 • Nadzorowanie wdrożenie systemów IT od strony zamawiającego

Wdrożenia aplikacji

 • Wspomagajace wymianę informacji wewnętrznej - portal korporacyjny
 • Wspomagające inne procesy biznesowe w firmie - system OpenERP
 • Wykonanie aplikacji według zapotrzebowania - w technologii .NET lub RoR

Audyty i szkolenia

 • Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Audyt legalności oprogramowania
 • Audyt, szkolenia, wdrożenia z zakresu Bezpieczeństwa Informacji według normy PN-ISO/IEC 27001
 • Audyt, szkolenia, wdrożenia z zakresu Bezpieczeństwa Danych Osobowych