Efektywne wspomaganie przedsiębiorstwa

Usługi finansowe

Nasza firma świadczy usługi księgowe oraz zapewnia obsługę kadrowo - płacową. Oprócz prowadzenia księgowości zajmujemy się również doradztwem, analizami i szkoleniami. Szczegółowy spis naszych usług znajduje się poniżej.

Usługowe prowadzenie księgowości

 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjowanego
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie pełnej księgowości
 • Prowadzenie rozliczeń płacowych

Analizy

 • Sporządzanie kompletnych biznes planów, studiów wykonalności, planów restrukturyzacji
 • Sporządzanie planów finansowych, wycen
 • Analizy strategiczne i marketingowe

Controlling i BI

 • Tworzenie raportów z obecnych systemów informatycznych klientów
 • Optymalizacja wykorzystania aktualnych systemów informatycznych pod kątem wymaganego raportowania
 • Optymalizacja gromadzenia danych w aktualnych systemach informatycznych pod kątem wymaganego raportowania

Doradztwo

 • Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania na działalność: banki, fundusze leasingowe, dotacje
 • Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

Szkolenia

 • Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pakietu MS Office do analiz
 • Szkolenia zaawansowane z MS Excel
 • Szkolenia zaawansowane z MS Access