Oferta

»Ewidencja środków trwałych

»Karta podatkowa

»Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

»Przygotowywanie sprawozdań finansowych

»Roczne rozliczanie działalności

»Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

»Deklaracje ZUS

»Listy płac

»Rozliczanie PIT

»Składki ZUS

»Dokumentacja kadrowa

»Dokumentacja urlopowa

»Sporządzanie umów o pracę

»Świadectwa pracy

»Umowy cywilnoprawne

»Zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej

»Zgłoszenia aktualizacyjne

»Zgłoszenia identyfikacyjne